Privatumo politika

Viešoji įstaga ETA komunikacija gerbia Jūsų privatumą, todėl vadovaudamiesi Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu ir šia Privatumo politika, siekiame informuoti Jus, kaip ir kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis, kaip galite valdyti savo asmens duomenis ir kaip su mumis susisiekti iškilus klausimams dėl jų.

Rekomenduojame Jus perskaityti šią Privatumo politiką. Jei turėtumėte klausimų dėl Jūsų asmens duomenų valdymo, nedvejodami susisiekite su mumis (skiltyje „Kontaktai“). Ateityje šią Privatumo politiką mes galime pakeisti ar/ir redaguoti, todėl skiltyje "Atnaujinimo data" galite pasitikrinti šios privatumo politikos redagavimo ar/ir atnaujinimo datą.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Mes - Viešoji įstaiga ETA komunikacija, juridinio asmens kodas 302456984, buveinės adresas: J. Galvydžio g. 5/Žygio g. 96, 08236 Vilnius.

Asmuo - fizinis ar juridinis asmuo.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su asmeniu, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais ir t. t.

Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų valdytojas – asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e. parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla, advokatas, antstolis, notaras ir t. t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t. y. kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises, kokią programinę įrangą naudoja duomenims tvarkyti ir t. t.

Duomenų tvarkytojas – organizacija, duomenų valdytojo įgaliota atlikti duomenų tvarkymo darbą. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

ETA komunikacija nekaupia jokių fizinių asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra būtini, pvz., sudarant paslaugų teikimo sutartį ir/ar pateikiant sąskaitą-faktūrą už suteiktas paslaugas.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Administruodami interneto svetainę www.etakomunikacija.lt, diagnozuodami jos sutrikimus ir siekiant apsaugoti interneto svetainę nuo žalingo kodo ir programišių veikos, ETA komunikacijos serverių darbe fiksuojame lankytojų kompiuterių IP adresus ir atliekamus tinklalapiuose veiksmus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojanti unikali skaičių seka žiniatinklyje. Jis, kaip ir lankymosi tinklalapiuose veiksmų seka, gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią statistinę informaciją. Informacija renkama užtikrinant kibernetinės ir informacinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Siekdami užtikrinti tinkamą Jums teikiamų paslaugų kokybę ir www.etakomunikacija.lt internetinės svetainės darbą, naudojame slapukus.

www.etakomunikacija.lt svetainėje yra naudojami techniniai slapukai, kurie sukurti ir tiesiogiai naudojami pačios svetainės (be trečiųjų asmenų įsikišimo) informacijos elektroniniu ryšio tinklu perdavimui. Techniniai slapukai nėra naudojami jokiems kitiems tikslams. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. ETA komunikacija pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.Slapukų sąrašas


PavadinimasAprašymasSukūrimo momentas/ Galiojimo laikas
;_utmaStebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas.Pirmo įėjimo į puslapį metu/
2 metai
_utmxStebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas vartotojo įsitraukimui eksperimento metu stebėti.Pirmą kartą atėjus į puslapį/
18 mėn.
_utmxxStebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas nustatyti eksperimentus, į kuriuos buvo įtrauktas tam tikras vartotojas.Pirmą kartą atėjus į puslapį/
18 mėn.
_utmzStebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.Pirmo įėjimo į puslapį metu/
iki naršyklės uždarymo
_gid, _gaStebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Naudojami lankytojams atskirti (2 metai)Pirmo įėjimo į puslapį metu/
2 metai
dc_gtm_UA-XXXXX, NID, IDE, DSIDGoogle slapukai, kurio pagalba pateikiami pasiūlymai individualiems interesamsPirmo įėjimo į puslapį metu/
2 metai
lidcLinkedIn slapukas, naudojamas nustatyti maršrutąPaspaudus dalijimosi mygtuką ir reklaminę žymą / 1 metai
_cflb, _cf_bm ir _cfduidPadeda „Cloudflare“ aptikti kenksmingus mūsų klientų svetainių lankytojus ir sumažina teisėtų vartotojų blokavimą.Į puslpaį atėjimo metu / Nuo 30 min. iki 24 valandų
bcookie, bscookieLinkedIn slapukai, (saugios) naršyklės identifikavimuiPaspaudus dalijimosi mygtuką ir reklaminę žymą / 1 metai

Atkreipiame dėmesį, kad ETA komunikacijos svetainėje gali būti nuorodų į socialinius tinklus, kitų įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Šią Privatumo ir slapukų politiką taikome tik tada, kai lankotės ETA komunikacijos interneto svetainėje www.etakomunikacija.lt.

ETA komunikacija nėra atsakinga už trečiųjų šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš www.etakomunikacija.lt interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Mūsų internto svetainėje www.etakomunikacija.lt pateikiamas turinys yra skirtas suteikti informaciją apie mūsų įstaigą, mūsų produktus bei kitas paslaugas. Nepaisant mūsų dėmesio turinio tikslumui, išbaigtumui bei išsamumui, mes, deja, negalime prisiimti atsakomybės už jį, tiesiogiai arba netiesiogiai. www.etakomunikacija.lt svetainėje pateikiama tik bendroji informacija ir jokiu būdu negali pakeisti komercinės ar kitokios konsultacijos. Todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius teigimus ar reikalavimus atlyginti žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su mūsų www.etakomunikacija.lt svetainės naudojimu ar juose pateikiama informacija.

Jei mūsų interneto puslapiuose yra pateikiama trečiųjų šalių informacija ar nuorodos, tai neturėtų būti suprantama kaip mūsų pateikiamos rekomendacijos. Kadangi mes netikriname tos informacijos tikslumo, išsamumo ar teisėtumo, mes, suprantama, negalime prisiimti už ją atsakomybės.

Mes siekiame užtikrinti, kad www.etakomunikacija.lt svetainė nebūtų užkrėsta virusais ir/ar žalingu programiniu kodu. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl praradimų ar žalos, kuri kyla dėl viruso ar kito kenksmingo programinio kodo poveikio, elektroninių atakų ar kitokių žalingų įvykių, kurie gali neigiamai paveikti Jūsų turimą techninę ir/ar programinę įrangą, duomenis ar kitus resursus, kai ši žala atsirado naudojantis www.etakomunikacija.lt svetaine ir/ar bet kurio kito internetinio tinklalapio, kurio nuoroda buvo pateikta.

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos ir Jūsų teisių įgyvendinimo ETA komunikacija svetainėje iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į ETA komunikacija atstovą žemiau nurodytais kontaktais:

www.etakomunikacijos.lt interneto svetainės Privatumo politikos atnaujimo data: 2020-09-01.

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios Privatumo politikos versiją visada rasite www.etakomunikacija.lt interneto svetainėje. Atnaujinę Privatumo politikos nuostatas, kurios, mūsų nuomone, bus esminės, Jums apie tai pranešime interneto svetainėje.